Kontakt

ORBI d.o.o.
Cvjetna 9, 10290 Zaprešić
CROATIA

OIB: 716865295642

Mob. +385 98 250 251
Tel. +385 1 3393 212
Fax. +385 1 3393 526

Mail. sasa@orbi.hr

Info

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak: 8:00 – 16:00

Parking osiguran.

Lokacija